הסדרי ראיה

בעבר השם המקובל היה "הסדרי ראיה", היום הביטוי המדויק יותר הוא "זמני שהות" – ובכל מקרה מדובר באחד הסעיפים החשובים ביותר בכל הסכם גירושין.

השיקול המרכזי חייב להיות תמיד טובת הילד/ים. על-פי מחקרים עדכניים רבים ומקיפים, המצב האידיאלי הוא חלוקה מאוזנת של הזמנים, כך ששני ההורים יהיו נוכחים בצורה משמעותית בחיי הילדים.

יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מרגשות כואבים שעלולים להקשות על הגעה להסכמות הנכונות לכל הנפשות המעורבות. במקרים אלה, חשוב מאוד להיעזר בעורך דין לענייני משפחה עם ניסיון רב.

המלצה זו תקפה גם לנשים וגברים שמבקשים להביא ביחד ילד לעולם ללא זוגיות ביניהם, לרבות, בכל הנוגע למחלוקות בקשר לזמני השהות בתקופות חירום שונות כגון בימי מלחמות ו/או בימי התגוננות ממגפות למשל מגפת הקורונה.

בבואם של ההורים לדון בענייני המשמורת, עולות לא מעט סוגיות שיש לקחת בחשבון. כאשר מחליטים מי יהיה ההורה המשמורן, במקרים של משמורת מלאה, יש, מנגד, גם לדאוג לחלוקת זמני השהות של הילדים עם ההורה השני (זה שאיננו המשמורן), במסגרת הסדרי הראייה.

הסדרי ראייה אלה יכולים להיקבע על ידי שני ההורים בהסכמה משותפת ובעזרתו של עורך הדין המייצג אותם, או, ובייחוד במקרים של חוסר הסכמה, על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בין הדין הרבני.

ישנם כיום כמה מודלים שונים של הסדרי ראייה, המהווים בסיס להחלטה. מודלים אלה ניתנים, כמובן, לשינוי וזאת בתנאי שהתקבלו על ידי כל הצדדים.

המשמעות של משמורת משותפת

"משמורת משותפת" הוא מונח משפטי (שלעתים נקרא גם "אחריות הורית משותפת") בעל חשיבות הצהרתית וגם מעשית – למשל בהתנהלות מול הרשויות המקומיות, מול מוסדות חינוך ועוד.

מטבע הדברים אחריות הורית משותפת, באה לידי ביטוי גם בזמני שהות רחבים לשני הצדדים, אבל חשוב להדגיש שאפילו חלוקה שוויונית לחלוטין של זמני השהות לא מגדירה באופן אוטומטי משמורת משותפת. בהתאם כדאי לציין זאת במפורש בהסכם הגירושין.

עוד חשוב לציין כי האחריות המשותפת אפשרית, ומומלצת, בכל גיל, וכי היא מחייבת תקשורת פונקציונלית בין ההורים.

השפעת זמני שהות על מזונות ילדים

זמני שהות עשויים להשפיע גם על גובה המזונות לילדים מגיל 6 ומעלה. על-פי פסק הדין התקדימי החשוב בתיק בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית ואח', ששינה לחלוטין את המצב המשפטי, זמני השהות הם פרמטר בעל משקל בלתי מבוטל. בהתאם לזמני שהות (הסדרי ראייה) שוויונים הוא גם הזדמנות לשני הצדדים לצאת לדרך חדשה בקלות רבה יותר, על בסיס דמי מזונות הוגנים ומאוזנים.

תסקיר עו"ס לסדרי דין

כאשר ישנו קונפליקט בין ההורים בנוגע לזמני שהות עשוי להוביל את בית המשפט לבקש תסקיר עו"ס. חשוב מאוד להתכונן היטב לפגישות עם פקידת הסעד, שכן המלצותיה משפיעות במידה רבה על הפסיקה בסופו של דבר. המלצה נוספת היא להתעקש על זמני שהות שווים עד לאותם מפגשים, גם כדי לשמר את הקשר עם הילדים וגם על-מנת למזער את הסיכוי לתסקיר ופסיקה שיצמצמו את הזמן איתם.

העברת משמורת מאם לאב

במצבים שבהם האם נקבעה כהורה המשמורן, ישנן נסיבות שבהן בית המשפט עשוי להעביר את המשמורת לאב. ביניהן:

* שינוי משמעותי באורח החיים של האם – אשר פוגע בילד/ים.

* אי שיתוף פעולה עם עובדים סוציאליים.

* אי קיום זמני השהות שנקבעו.

* הסתה מצד האם כנגד האב וחבלה בקשר שלו עם הילד/ים ניכור הורי ו/או סרבנות קשר עם הורה.

* האם לא מסוגלת / לא רוצה / לא כשירה להיות הורה משמורן.

גם כשהילד/ים מביעים רצון להיות עם האב, עשוי בית משפט להעביר אליו את המשמורת. לנוכח הרגישות הרבה של מצבים אלה, והמורכבות המשפטית שלהם, חשוב במיוחד לבצע את התהליך בעזרת עו"ד מיומן מאוד.

עורך דין משה שעל הוא בעל ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי וליווי הליכים לקביעת זמני שהות, הרחבת זמני שהות, העברת משמורת לאב וגיבוש הסכמי גירושין שמשקפים את מלוא האינטרסים של הלקוח/ה ושל הילדים.

עו"ד דיני משפחה- זמני שהות

מהם הסדרי ראייה וכיצד משתלבים בהם זמני שהות?

במקרים בהם מעורבים ילדים, יכלול הסכם הגירושין הנחתם על ידי שני הצדדים, גם התייחסות לעניין המשמורת, כמו גם הסדרי הראייה וזמני שהות. במסגרתו של ההסכם יחליטו בני הזוג מי מהשניים יהיה ההורה המשמורן ואילו הסדרי ראייה יוענקו לשני (במקרים מסוימים יוחלט על משמורת משותפת).

כאשר הדבר מובא לבית המשפט בשל חוסר הסכמה, יש להחליט בעניין המשמורת, כמו גם בעניין הסדרי הראייה בהתאם להמלצות תסקיר הסעד, אותו מבצעת העובדת הסוציאלית (פקידת הסעד).

זו, נפגשת עם שני ההורים ועם הילדים, בוחנת את עמדותיהם, את תפקודם וגם את רצונותיהם ומכינה תסקיר, הכולל את מצבם של הילדים, כמו גם מצבם של ההורים והמסוגלות ההורית של כל אחד מהצדדים וגם את הרקע לסכסוך, שבגינו מתקשים בני הזוג לקבל החלטה בעניין זמני שהות והסדרי ראייה.

 

מהם הסדרי הראייה המקובלים כיום?

אם לא הוחלט אחרת וההורים לא קיבלו הסכמה כלשהי בעניין זמני שהות הילדים והסדרי הראייה, מקובל כי הסדרים אלה יתבססו על ראיית הילדים פעמיים באמצע השבוע, סוף שבוע לסירוגין וגם בחופשות ובמועדים מיוחדים. כאשר מדובר על ראיית הילדים, במסגרת זמני שהות מקובלים, באמצע השבוע הכוונה היא לימים שני וחמישי ובשעות אחר הצהריים בדרך כלל.

כך יכול האב לחלק את השבוע, בכל הקשור למפגש עם ילדיו, באופן הולם ומבלי ליצור מרווחי זמן גדולים מדי בין מפגש למפגש. אם הילדים יבלו את סוף השבוע עם האב, הם יבלו עם האם ביום ראשון שלאחר אותו סוף השבוע וביום חמישי שלפניו. לעיתים מחליטים ההורים כי הילדים ילונו אצל האב באמצע השבוע, בין אם בכל שבוע ובין אם רק בשבועות שבהם נמצאים הילדים עם אימם בסוף השבוע. כאשר חלים במהלך השבוע חגים או אירועים מיוחדים, אלה מבטלים את אותם הסדרי ראייה שנקבעו לאמצע השבוע.

באשר לסופי השבוע – מקובל כי כל סוף שבוע שני יבלו הילדים עם אביהם, כאשר סוף השבוע מתחיל בשעות הצהריים של יום שישי ומסתיים בשעות הערב של יום שבת. במקרים מסוימים יוחלט כי סוף השבוע יסתיים ביום ראשון בבוקר (כלומר, יכלול שני לילות), כאשר האב יהיה זה האחראי להביא את הילדים לבתי הספר או לגנים בבוקרו של יום ראשון. במקרים בהם מעורבים בכך תינוקות רכים, הסדרי הראייה בסופי השבוע לא יכללו לינה ויתקיימו בשבת בלבד.

כאשר האב איננו יכול, מפאת עבודתו או עיסוקיו האחרים, לראות את ילדיו במהלך השבוע, ניתן לקבוע הסדרי ראייה הכוללים שני מחזורים רצופים של סופי שבוע מתוך שלושה. במקרים של חגים, אלה מתחלקים באופן שווה בין ההורים, כך שפעם אחת יחגגו הילדים את החג עם האם, ואילו בשנה שלאחר מכן יחגגו הילדים את אותו החג עם האב.

באשר לחופשות מטעם בתי הספר, במקרים אלה מדובר בשלוש חופשות ארוכות יחסית: חופשת סוכות, חופשת החנוכה וחופשת פסח. את החופשות יכולים ההורים לחלק ביניהם, כך שאת מחצית מהחופשה יבלו הילדים עם האב ואת המחצית השנייה יבלו עם האם. בחופש הגדול, יבלו הילדים במחיצת ההורים באופן שווה, כאשר ניתן לעשות זאת על פי החלוקה הבאה: בכל שבוע יבלו הילדים עם הורה אחר, בכל שבועיים יבלו הילדים עם הורה אחר או בכל חודש – כלומר, בחודש אחד יבלו הילדים עם ההורה המשמורן ובחוד השני עם ההורה האחר (או להיפך).

 

מדוע חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין?

ענייני הסדרי ראייה, כמו גם זמני שהות, הם נושא חשוב מאד שעליו יש לתת את הדעת ולעיתים, לצערנו, גם עילה ללא מעט סכסוכים וחוסר הסכמה בין ההורים. יחד עם זאת, בעזרתו של עורך דין מיומן, מקצועי ומנוסה מאד בתחום דיני משפחה, אפשר להגיע לכדי הסכמות תוך שמירתן המלאה של זכויות כל הצדדים המעורבים בכך.

במקרים בהם לא מגיעים להסכמה, מייצג עורך הדין את הצד הפונה אליו בבית המשפט ופועל למען קידומם של הסדרי ראייה, תוך מניעת פגיעתם של הצדדים ומתוך כוונה מלאה לשמירה על טובתם של הילדים. עניינים מסוג אלה הם עניינים רגישים מאד, המעלים לא מעט אמוציות וקשיים. התנהלות נכונה בסיועו של עורך הדין יכולה לחסוך זאת מהזוג ולאפשר זמני שהות שמטיבים עם כל הצדדים.