הוצאה לפועל

במקרים רבים הדרך היחידה לגבות סכום כסף שאתם זכאים לו מכח שטר (שיק) ו/או התחייבות ו/או פסק דין היא באמצעות רשות האכיפה והגבייה – ההוצאה לפועל. כל אדם יכול לפנות לגוף זה, אולם, על-מנת להבטיח התנהלות מיטבית בכל הליך שהוא מול ההוצאה לפועל כדאי ואף הכרחי להיעזר בעורך דין בעל ניסיון בתחום ספציפי זה.

גביית דמי מזונות

אחד השירותים הרגישים ביותר שמספק עורך דין הוצאה לפועל הוא גביית דמי מזונות. במקרים אלה ישנן שתי דרכים לגבות את הכסף הנחוץ לטובת הבטחת רמת חיים נאותה של הילדים – דרך ההוצאה לפועל או דרך המוסד לביטוח לאומי.

חשוב להדגיש כי לא כל אישה רשאית לפנות לביטוח הלאומי, אלא רק בעלות הכנסות נמוכות יחסית. בנוסף, במרבית המקרים, התשלום שיתקבל נמוך מזה שנקבע בהסכם הגירושין או בפסק הדין – ולכן מומלץ לפעול דרך גביית דמי המזונות בלשכת ההוצאה לפועל, באמצעות נקיטת הליכים שיפעילו לחץ על האב הסורר, וביניהם עיקול משכורות או נכסים אחרים, עיכוב יציאה מהארץ ובמקרים שבהם אין ברירה גם פקודת מאסר.

עוד כדאי לדעת שבאמצעות עורך דין מנוסה ניתן לגבות מזונות גם מפושטי רגל וכי חוב בגין מזונות לא מתבטל גם אם החייב מקבל הפטר מכל חובותיו.

ייצוג חייבים וזוכים

עורך דין מומחה להוצאה לפועל מייצג הן חייבים והן זוכים.

מהות השירות לזוכים היא מיצוי כל הכלים המשפטיים הרלוונטיים לטובת גביית החוב. בין השאר עשויים להינקט צעדים כמו הטלת עיקולים אצל צדדי ג' שונים ו/או נקיטת הגבלות שונות ו/או הגשת תביעה על בסיס הרמת מסך, הגשת בקשה לפשיטת רגל של חייב שמנסה להתחמק מתשלום, פירוק חברות בעלות חובות כספיים לעובדים ו/או כל גורם אחר, ועוד.

גם לחייבים יש כמובן זכויות על-פי החוק, ועורך דין מיומן מסייע במימושן. הפעולות הנפוצות ביותר הן הקפאת הליכים, ביטול עיקולים וביטול צווי עיכוב יציאה מהארץ, איחוד תיקים, הגנה מפני צו פינוי, הליכי חדלות פירעון לפי החוק החדש וקבלת הפטר וגיבוש הסדרי חוב שמאפשרים שיקום כלכלי אמיתי.

בקיאות, ניסיון ונחישות

להוצאה לפועל מגוון סמכויות רחב, וניצול מיטבי שלהן מחייב הן בקיאות מקצועית מעמיקה, הן ניסיון עשיר והן נחישות (בשילוב הרגישות המתבקשת). לעורך הדין משה שעל הצלחות מוכחות רבות הן בייצוג זוכים והן בסיוע לחייבים, ובפרט כאמור בגביית דמי מזונות. בהתאם קבלת ייעוץ משפטי מעו"ד שעל וסיוע במימוש הזכויות מול רשות האכיפה והגבייה מספקים תועלת כלכלית גבוהה גם בסיטואציות המורכבות ביותר.

עורך דין הוצאה לפועל